Jeppe Reklame-Vejen producerer flere magasiner i fast produktion. For CNH Italia SpA produceres 4 gange om året og i samarbejde med det italienske reklamebureau BTS i Torino, den danske udgave af Partners der er et kundeinformationsblad. For samme kunde produceres reservedels- og servicemagasinet Advantage der ligeledes udkommer 4 gange om året. Derudover produceres flere mindre faste publikationer.

PARTNERS
Partner’s er CNH Italia’s europæiske kundeinformationsmagasin, hvor Jeppe Reklame-Vejen står for oversættelse af de internationale sider samt journalistisk og reklamemæssig produktion af de nationale sider.
Dette sker i samarbejde med en af vore fast tilknyttede fagjournalister. Bladet trykkes i Italien og distribueres via det danske postvæsen.
ADVANTAGE
Advantage er CNH’s service- og reservedelsmagasin for brandet New Holland. Magasinet distribueres til samtlige maskinstationer og jordbrugere i Danmark. Jeppe Reklame-Vejen producerer bladet fra bunden, lige fra lay-out til styringen af distributionen. I specielle tilfælde samarbejdes der med en kollega i Paris vedr. fælles europæiske sider.